Interesting
Did you know?

By Brando Cortez URDANETA CITY -- The ABONO Party-list and various organizations have lauded the assumption of former Philippine National Police chief Panimula Ano nga ba ang katangian ng bugtong? Ayon kay Almario, ang bugtong ay isang anyo ng tula na nagpapakita ng talim ng pangmasid. Sa loob ng dalawa o

Video: Talinghaga at Modernismo sa “101 Bugtong na Hindi Alam ng

Also in categories