Panghalip (Kami, Kayo..) - SlideShare

SAGOT: Ang salitang Hebreo na ’shabuwa’ ay ibig sabihin, literal na, ”pito,” sapagkat ang sanlinggong Hebreo ay pitong araw ang haba. Ito ay isinalin sa Ingles bilang ”sanlinggo.” Iba’t-ibang kultura sa buong panahon ay may mga sanlinggo ng iba’t-ibang haba.

Anu-ano ang mga instrumento at pamamaraan ang ginagamit sa


PAGTUTOL #7: “Ang Romanong senador at mananalaysay, Cornelius Tacitus, ginawang maliwanag na ang mga Hudyo ay pinanatili ang Sabbath sa araw ng Sabado. Ang katunayan na ang paganong nagsama sa mga sumasamba sa Sabbath at kay Saturn ay nagpapatunay na ang ’araw ni Saturn’ ng mga Romano ay kapareho ng ’araw ng Sabbath’ ng Bibliya!’ ”

Kailan ginagamit ang gitling sa salitang tambalan - MaybeNow

Ang kalendaryong luni-solar na ginagamit ang araw para sukatin ang haba ng taon, at ang pag-ikot ng buwan upang antabayanan ang mga buwan, o mga lunasyon.

ALS DepED - Alternative Learning System

SAGOT: Ito ay walang saysay na argumento. Maaari itong gamitin laban mismo sa Kristyanismo, kung saan may daan-daang sekta na hindi nagkakaisa sa araw ng pagsamba, ang kalikasan ni Kristo, anong nangyari matapos ang kamatayan, ang buong hukbo ng ibang mga doktrina.

Ang modernong kalendaryong Gregorian ay kalendaryong solar . Ang Biblikal na kalendaryo ay kalendaryong luni-solar . Hindi ibig sabihin nito ang sinuman ay sumasamba sa buwan. Ibig sabihin nito lamang ay ang buwan at ang araw ay parehong ginagamit para pag-antabay ng panahon. Ito ang papel na itinalaga sa kanila sa Genesis 6:


PAGTUTOL #5: “Napakaraming hindi tugmang mga ideya para sa lunar Sabbath. Ang Diyos ay hindi ang may-akda ng pagkalito. Kung ito ay totoo, ang mga sumasamba sa lunar Sabbath ay may pagkakaisa sa kanilang mga paniniwala. Subalit, sila ay MAGKAKAHIWALAY, ang iba’y pinapanatili ang Bagong Buwan sa conjunction, ang iba’y sa HULING nakikitang gasuklay, ang ilan ay sa UNANG nakikitang gasuklay, ang iba naman ay sa malasungay na gasuklay at ang iba’y nananatili pa rin sa kabilugan ng buwan! Lahat ay pagkalito at dahil dito, walang alinlangan, ito ay isang pagkakamali.”


Ang kalendaryong lunar ay mahigpit na batay sa pag-ikot ng buwan. Sapagkat ang taong lunar ay mas maiksi kaysa sa taong solar, ang mga lunasyon ay ”lumulutang” sa taong solar gaya sa kalendaryo ng Islam.


PAGTUTOL #8: “Ang salitang ’sanlinggo’ ay mula sa salitang pito. Walang duda, tinutukoy nito ang paulit-ulit na pag-ikot ng pitong araw! At sakaang araw ng Sabado ay kung kailan ang mga Hudyo ay sumasamba!”

Ang kalendaryong Julian dati ay may walong araw na sanlinggo. Habang ang Mithraismo ay nakakuha ng katanyagan sa paganong Roma, ang planetaryong sanlinggo ng pitong araw ay nakakuha rin ng katanyagan.

6. Nag-uugnay ng dalawang magkatimbang na salita, parirala, o sugnay na kapwa makatatayong mag-isa.

Hal. at, saka, o, pati, ni, maging, ngunit, subalit, datapwat, pero, atb.