Glennthought | araling pilipino mula panitikan hanggang sa

Narito ang mga katangian ng istruktura ng bugtong na matatagpuan sa Vocabulario de la Lengua Tagala na nagsilbing lunsaran ng mga makabagong bugtong ni Gervacio.

Mga tanong sa Tagalog Questions including What is a pook

8 Almario, Virgilio S. 6995. Jose Corazon De Jesus. Mga Piling Tula . Pamantasang De La Salle: Lungsod ng Maynila.

Mapapansin na bagamat makabago ang paksa ng mga bugtong na itinanghal ni Gervacio nananaig pa rin ang layuning pangmadla. Ang mga bagay na pinapaksa ay alam ng madla. Ang mga salitang ginagamit ay karaniwang payak at madaling maunawaan ng lahat.

Ganito rin ang makikita sa bugtong na ito. Ang sagot sa bugtong ay escalator .  Karaniwan at alam ng lahat ang inilalahad, pati na ang pinapaksang bagay. Ang higit na mahalaga ay ang di-karaniwang pagtuklas sa katangian at kaugnayan ng bagay-bagay. Sa ganito lalong nagiging kataka-taka ang paghahambing.

Ito ang gayuma pambungad ng aklat ni Marías. Madalas kasi noo’y sa Booksale, o sa kahit anong secondhand bookstore, gaya ng nagsasalaysay sa nobelang ito na hinahalughog ang mga tindahan ng libro sa Oxford (“this immobile city where half of those who die possess magnificent libraries”) sa pag-asang makakakita ng mga aklat, lalo na niyong mga manunulat na siya na lamang ang nakakaalala. Dahil ang sirkulasyon nga ng mga aklat, sa pamamagitan ng siklo ng pagbebenta’t pagmamay-ari, ang siyang naghahatid ng texto sa publiko, at nagtatawid dito sa mga panahon at sa iba’t ibang kamalayan: “With the passage or loss of time, old books are no longer text and binding alone but also what their former readers have left in them over the years.” 65

At katulad ng isang gagamba na naghahabi ng kaniyang tirahan, nangangailan din ng isang mahaba-habang panahon ng pagsasalikop ng mga materyales upang makabuo ng ganitong uri ng aklat. Ganito rin ang ginawa ni Perez, may kung ilang taon din siyang naghintay at naglaan ng pag-aaral upang mabuo ang kaniyang aklat.  Umabot pa nga sa 77 taon bago niya nabuo ang aklat na ito. Wika nga ni John Dewey, “When an author puts on paper ideas that are already clearly conceived and consistently ordered, the real work has been previously done.” 9

Transparency International (TI) defines corruption as ‘the abuse of power or position for private gain’. This covers ‘active corruption’, such as bribery, and ‘passive corruption’, or allowing oneself to be bribed, as well as misappropriation. The exact scale of the problem in the humanitarian aid sector is by its nature very difficult to determine, but is assumed to be at much lower levels than corruption in the private commercial sector. 6

Kaya kung mapapansin natin ay makikitang mas hinangaan ni Rizal, ang German writers kaysa sa French o Spanish writers . Halimbawa, ang Noli nagsimula sa epigram na mula kay Schiller na mula sa dula nitong William Tell na isinalin ni Rizal at inilagay sa panimula ng Noli.

Sa kabila ng mga limitasyon ng paggamit ng genre sa literary taxonomy subalit hindi naman nangangaluhugan na wala itong halaga. Mula sa ginawang paghahati-hati ni Arrogante at pagtukoy ng pasalindilang panitikan at pasulat na panitikan ay nagkaroon din siya ng mga sub-genre para sa bawat bahagi.

Ngayon, suriin naman ang pambugtong. Sa una, “nasa loob ang kaliskis.” Kataka-taka ngunit waring pisikal na anomalya lamang sa kalikasan. Kahawig lamang ito ng mga kakatwa sa Guinness World Record, ng baboy na dalawa ang ulo o lalaking buntis sa front page ng mga tabloid. Sa bagay na ito higit na mahiwaga ang “hindi mahuli’t may pataw.” Nagdudulot ito ng parikalà ( irony ), na isang di-karaniwang tayutay sa pagtula. Paanong hindi mahuhuli ang isang isda na may pataw na pampabigat at pampabagal sa pagkilos nito? Sa ganito’y higit na mahirap hulaan ang bugtong sa dila kaysa bugtong sa sili.