Interesting
Did you know?

Hi Mitch, Una sa lahat Thank you for appreciating islandhopping . As far as I know walang pampaseherong barko ang Super Shuttle RoRo from Batangas Ang Krus ay isa sa mga prominenteng simbolo ng Kristiyanismo. Sinisimbolo nito ang paghihirap at pagkamatay ng Panginoong Jesus para sa atin bilang katubusan mula sa

Video: PAG-ISAHIN MO | Christ the Living Hope Community Church

Also in categories