Interesting
Did you know?

BALER, Aurora-Naglulunsad ng mga bagong Programa ang Baler Police Station upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng mga sistema sa kabila ng pag-arangkada ng Medium of Instruction in the Philippine Educational System: English or Filipino? Wikang Panturo sa Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas: Ingles o Filipino?

Pictures: Bagong Aurora Website ng Bayan | Kayo ang Boss namin

Also in categories