Interesting
Did you know?

Panlahat na kategorya ng pangangatwiran. Pasaklaw / indaktiv Pabuod / dedaktiv Nagsisimula sa maliliit na halimbawa O kaya sa partikular na bagay at katotohanan Anu-ano ang mga uri ng lihis na pangangatwiran at halimbawa nito?

Images: Halimbawa Ng Pangangatwiran Na Pagpapahayag? - Okela

Also in categories