Interesting
Did you know?

ACT Teachers Party-list. The Official Website of ACT Teachers Party-list, ang Tunay na Tinig ng Teachers! Happy New Year and Happy New Dear para sa lahat! Kahapon ay ginunita natin ang kahalagahan ng pagtingala sa langit upang ating makamtan ang liwanag ng buhay.

Images: Gearing up for General Education as Envisioned by CMO 20 s

Also in categories