Interesting
Did you know?

PAGSUSULAT NG BALITANG ISPORTS Ang balitang isports ay isang pagpapahayag ng mga balitang kauganay sa mga pangyayari sa mundo ng palakasan. Idea 3 wiki • Tatlong bahagi ng editoryal o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editoryal. Dito rin isinusulat ang pananaw ng awtor tungkol sa isyu na pinaguusapan.

Video: Halimbawa ng uri ng editoryal: ~halimbawa ng editoryal

Also in categories