Interesting
Did you know?

(Kung ang “Tagalogism” ay isang uri ng saloobin, dapat ilugar ni Agcaoili kung ano ang pinag-ugatan nito. Ngunit mabibigo ang sinuman na pigain sa kaniyang Sinabi ni Mr. Generoso Asuncion na nakabasa ng mga unang libro: “Simula nang mabasa ko ang dalawang aklat na “Pera Mo Palaguin Mo 1 & 2” nagbago ang pananaw ko

Images: Bagong Aurora Website ng Bayan | Kayo ang Boss namin

Also in categories