Interesting
Did you know?

Pinaka-esensyal na pangangailangan ng tao para mabuhay bukod sa pagkain, trabaho, at tahanan – ay ang tubig. Kung kaya sa panahon ng tag-salat, malaki itong biyaya The Province of Cavite established a Unified Vehicular Reduction System (UVRS), also known as number coding scheme, for the purpose of regulating the operation of

Pictures: Full details of Cavite Number Coding Scheme

Also in categories