Interesting
Did you know?

Mga Pagkain at Paraan ng Pagluluto. The following table contains a frequency list of words used in the dialog. sa: in, on, at, by, - preposition markers: - bibili ng mga kagamitan (kapital) - kukuha ng mga trabahador (paggawa) ang mga bayad sa ibat -ibang napagkukunan o sangkap ng produksiyon at ang tubo.

Pictures: Mga Kasangkapan sa Pagsukat - Scribd

Also in categories