Interesting
Did you know?

News; Locale News; Mr. Dayao ang taong nasa likod sa lahat ng paninira ng President Duterte para mapabagsak ang Gobyerno English translation of the Filipino word LIKOD... How to say back or behind in Tagalog? Masakit ang likód ko. My back hurts. likód behind. sa likód ng himala

Pictures: Masakit Ang Balikat? - Okela

Also in categories