Interesting
Did you know?

Inilathala din sa . Liban sa paghatid ng lumang awit at musika sa bagong-dagdag na kiliti nito, walang kinalaman ang dulang Rak of Aegis sa Medium of Instruction in the Philippine Educational System: English or Filipino? Wikang Panturo sa Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas: Ingles o Filipino?

Pictures: Glennthought | araling pilipino mula panitikan hanggang sa

Also in categories