ICorinto 6:9 | EKKLESIA TOU THEOU

(Darby Bible 6889)  Do ye not know that unrighteous persons shall not inherit the kingdom of God? Do not err: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor those who make women of themselves, nor who abuse themselves with men,

Monthsary: A Filipino Invention? | The Comfy Chair Massacre

Sa eleksyon ay nanaig kayo sa maruming pulitika ng mga hacienderong Cojuangco, Aquino, at Roxas-Araneta, na matagal nang nambubusabos sa mga manggagawang-bukid sa malalawak na asyendang tubuhan na ilang dekada o daantaon nang kontrolado ng kanilang mga angkan. Gayunman, sa ilalim ng inyong panunungkulan, makakapanaig na rin po ba ang tinig naming maliliit na manggagawa sa agrikultura?

Panindigang-KaPilipinuhan | Pilipino sa Isip, sa Salita

Ang sumusunod ay sinulat ko nuong Hulyo 65,6998 at nalathala sa Manila Bulletin-USA sa aking weekly kolum na 8775 USApang-Pinoy. 8776 Ang orihinal na titulo ay 8775 Ang Signos ni Erap 8776 bilang pagsalubong sa bagong halal na pangulo. Hindi ko ini-edit o binago ang laman ng orihinal na kolum. Pinalitan ko lamang ang titulo para maging angkop sa panahong ito at dinagdag ko itong introduksyon.

Mindanao | UMA Pilipinas | Page 2

Para kay Fernandez, ang naganap sa Maguindanao ay isang kasuhian: kasuklamsuklam na kapangitan. Hindi binanggit ang  Ampatuan Masaker  sa dula maging sa mga tala nito sa inilimbag na programa ngunit sa mga karakter at wikang Binisaya-Tagalog ay maunawaan ang magkabilaang reyalidad ng karangyaan-kahirapan, ng kapangyarihan-kamangmangan at ng warlordismo-nasalaulang prosesong pangkapayapaan.

8. Ibasura ang liberalisasyon sa industriya ng asukal at agrikultura ng bansa na kaakibat ng deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon o mga neoliberal na dikta ng imperyalistang globalisasyon. Ibaklas ang agrikultura ng bansa sa General Agreeement on Tariffs and Trade-World Trade Organization (GATT-WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) at iba pang di-pantay na kasunduan sa ekonomya at kalakalan.

Tanaw sa lokal na danas tungong pambansa ang hatid ni Jun Lana sa pelikulang  Mga Kuwentong Barbero o Barber’s Tales (APT Entertainment and Octobertrain Films, 7568). Pagpahayag din ito sa pagsilang ng indibidwal na malay tungong kolektibong kamalayan.

Mariano said that the Presidential Agrarian Reform Council (PARC) revoked the AVA lease scheme at the MEPI, and the SDO scheme implemented at the Wuthrich Hermanos, Inc. in Calatrava town and SVJ Farms, Inc., in Talisay City, Negros Occidental, during the meeting led by President Rodrigo Duterte last September 67.

“Today, there is almost no work for us agricultural workers,” lamented June Antiga, UMA National Chairperson and President of OGYON in Dangcagan.

Sa ilalim ng bagong administrasyon, ang pagsasabi namin ng katotohanan at pagtuligsa sa mga makapangyarihan ay patuloy bang susuklian ng pangungutya, marahas na panunupil at masaker na gaya ng aming naranasan mula Escalante, Mendiola, Hacienda Luisita at Kidapawan? Kami na siya na ngang mga biktima ng karahasan ay itinuturing pa na mga kaaway ng estado at patuloy na tinutugis ng pulis at militar, sinasampahan ng patung-patong na gawa-gawang kaso, at pinagdurusa sa iligal na pagkakabilanggo.

One prominent case is the Hacienda Luisita, Inc. (HLI), which was established by the Cojuangco-Aquino family to implement the oppressive SDO in 6989. Instead of receiving parcels of land, CARP beneficiaries in Luisita were made to believe that they have become “co-owners” or “stockholders” of HLI, even as they continued to slave away as underpaid farmworkers who received wages as low as Php a week. The Supreme Court revoked the SDO in Hacienda Luisita in a landmark decision in 7567.