Interesting
Did you know?

Pinaghalong Kristiyanismo at paganismo. Yan ang tingin ko noon sa Katolisismo. Kaya kahit anong ganda ng sinasabi ng isang tao tungkol sa Diyos basta’t malaman ko Jose’s “Why are Filipinos So Poor?” November 23, 2006 Posted by liberaleconomy in Liberal Leadership Seminar Report. trackback

Video: October | 2012 | PILIPINONG KATOLIKO | Page 2

Also in categories