Interesting
Did you know?

Ang TAYUTAY ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o The Friendly Website for All Teachers and Students - Free LET Reviewers, EPT Reviewers, School Forms, Articles, Downloads.

Pictures: [Halimbawa ng script ng pamilya] || [pamila anderson]

Also in categories