Interesting
Did you know?

BALER, Aurora-Naisakatuparan na kahapon ng Baler Philippine National Police (PNP) ang pagbibigay ng kaalaman hinggil sa Brgy. Justice System sa inilunsad na seminar Journalist, Sci-Tech Commentator/Blogger, Cebuano Translator, former Mass Communication Instructor

Images: MY MEDICAL EXAMINATION AT ST. LUKE’S EXTENSION CLINIC

Also in categories