Interesting
Did you know?

DIPACULAO, Aurora-Inirereklamo ng mga kabataang mag-aaral sa elementarya at high school ng Brgy. Bayabas ang pangit na lansangan na kanilang dinaraanan na sinasabi An easy guide to applying for a PWD ID in Quezon City

Images: An Open Letter to DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones

Also in categories