Interesting
Did you know?

Good day po, gusto ko lang pong malaman kung ano po ang dapat na disiplinary action na ipapataw sa teacher ng anak ko. Nagaaral po sya sa Fiat Luc Academe dito sa Patuloy na dumaranas ng labis na kahirapan ang mga maliliit na mangingisda sa bahagi ng Tayabas Bay at Lamon Bay. Ang tanang yamang-dagat ng dating saganang karagatan

Pictures: Mga Uri ng Pang-uri Worksheet - Samut-samot

Also in categories