Interesting
Did you know?

Maraming salamat po sir sa LET Reviewer na ito, makatutulong po ito sa mga Filipino majors na nagbabalik-aral para sa LET. May mga ilan lang po akong napunang mga California LifeLine provides discounted basic telephone (landline) services to eligible California households.

Mga Tayutay: Figures of Speech in Tagalog

Also in categories