Interesting
Did you know?

Word: abakada. English Definition: (noun) alphabet Examples: Ang mga bata ay nag-aral ng abakada sa paaralan. (The children studied the alphabet in school.) Posts about Big Dams written by Sierra Madre Pinaka-esensyal na pangangailangan ng tao para mabuhay bukod sa pagkain, trabaho, at tahanan – ay ang tubig.

Video: Pahayag | Daloy dalumat

Also in categories