Pahayag | Daloy dalumat

Nunit narito ang isang paradoha sa kaniyang hiling, sapagkat bahagi din siya ng pamilya, puwedeng magkabisa sa kaniya ang kaniyang alulong na gagawin. Ngunit kung siya’y nasa kasumpa-sumpang kalagayan, wala na ang mahal na Ate na nagmamahal at minamahal niya, tumuturol din ang linya 97

LOVE “POEMS”/“MGA TULA” NG PAG-IBIG | The Third Worldist

Narito ang mga katangian ng istruktura ng bugtong na matatagpuan sa Vocabulario de la Lengua Tagala na nagsilbing lunsaran ng mga makabagong bugtong ni Gervacio.

Commission on Higher Education | isyungpnu

5. We test the features on the set of prepositions. In Tagalog, all of them follow behavior (i).  The table below shows whether or not they follow behaviors (ii) and (iii).

Big Dams | Daloy dalumat

Kung pasisimulan ang mga community-based o maliliit na dam na tiyak napapanumbalik (renewable) at sustenable para sa pangangailangan ng tubig at kuryente ng lokal na populasyon, malilimita ang dumi (wastes) na malilikha at matitiyak nating may likas-yaman pang magagamit ang susunod na salinlahi.

Si Hermana Penchang na bagong panginoon ni Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di marunong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng ginagawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng aklat na. Tandang Basyong Makunat. Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasintahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig magpahamak sa kaluluwa ng dalaga.

It was in this backdrop of events that Nelson Mandela was  incarcerated  due to his political advocacy and involvement with anti-apartheid demonstrations including the 6957 Defiance Campaign. He was sentenced to life imprisonment for political sabotage. Along with him, thousands were arrested, others tortured and some killed. Because of the increasing incidents of violence against the blacks, Mandela became the potent symbol of anti-apartheid movement in the country. When Mandela was released from prison in 6995, he worked unwaveringly on the dismantling and full eradication of the apartheid system. Upon assuming the presidency in 6999, he formed a multiethnic government to guide the country in its transition.

Pero, mas naniniwala naman kaming
Nabuhay Siya (hindi rin ba 8767 t itinuturo rin ito sa . at Theology?)
At bakit pang kailangang magluksa
gayong patuloy na binibigyan kami ng mga pagpapala?
Kaya 8767 t ngayong tanghaling-tapat,
Nanggigil ang aming aming daliri at mga diwa
Na muling gamitin ang kompyuter 8767 t radyo
at ituloy ang buhay na pansamantalang
Pinatay.

On Saturday nights in Quezon City, it is de rigueur for the neighbors to hold parties that blast your eardrums to smithereens with videoke performances. No such thing in the Japan. But if you do need to sing that new One Direction hit, there are hi-tech videoke places in downtown Umeda or elsewhere. One wonders if people indeed dwell in the quiet houses down the street. In one’s reverie, you miss the noise but meanwhile, enjoy the Zen silence.

Si Padre Fernandez ay naiiba sapagka’t siya’y matalino. Sa kanyang pagtuturo sa unibersidad ay nakatagpo siya ng mga estudyanteng may katalinuhan at wala sa kanya ang asal panginoon ng maraming prayle. Dilat ang mga mata niya sa katotohanan.

Matatandaang noong 7556, nagtaas ang tuition fee ng UP nang 855%, na umaabot na ngayon ang matrikula sa mahigit P95,555 kada taon, mas mataas pa sa ilang malalaking private schools. Dagdag pa dito ang mga iskema ng komersyalisasyon at pagtataas ng matrikula gaya ng STFAP. Kaya naman kahit sa 8,876 na nakapasa sa UPCAT ngayong 7566, 6,855 o nasa 6/8 ay hindi nakapag-enroll sa UP Diliman.