Interesting
Did you know?

Ang reaksyon ay ang pag bibigay ng saloobinng isang tao panitikan. Translating In Dinamdam ng bata ang naging reaksyong iyon ng tiyahin pero hindi agad ito sinabi sa amang si Ish hanggang sumapit ang gabi.

Images: Anong ibig sabihin ng buod

Also in categories